У Општини Бор данас је почела подела пензионерских картица које издаје Министарство за рад, запошљавање, социјална и борачка питања. Око педесетак наших најстаријих суграђана данас је добило своје картице које ће им служити као доказ приликом остваривања права и погодности.
Бор улази у ону групу свих општина које су предвиђене овим програмом којим се штите интереси наших најстаријих суграђана. Пензионери добијањем картице која ће представљати легитимацију не морају више носити пензиони чек, тиме се штити поверљивост података, а друго, што је и циљ програма, јесте да се укључе трговински ланци који ће омогућити попусте кроз коришћење ове картице. Према речима људи из министарства ова картица ће представљати замену, како бих ја рекао, пензионерску личну карту, која ће бити легитимација сваком пензионеру.“ рекао је председник општине Бор Александар Миликић.
О предностима и самом значају картице, пензионерима је говорио Иван Германовић испред борске филијале Републичког фонда ПИО.
Циљ акције је подела картица пензионерима на територији целе републике у циљу повећања безбедности самих пензионера, који су свој статус доказивали пензионим чеком или решењем о пензији, приликом чега су њихови лични подаци доступни већем броју лица, а сад то неће бити могуће. На овај начин ће имати разне бенефите и друге користи код друштвено-одговорних компанија.“ истакао је Германовић.