Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације градског насеља Бор обавиће се у у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, IV спрат, у периоду од 1. новембра до 30. новембра 2021. године, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова.

Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације градског насеља Бор је завршен и о њему је покренута јавна расправа. Грађани Бора до 30. новембра могу да, у холу Градске управе или на званичном сајту, погледају овај план и дају предлоге за његову допуну.

Изменом постојећег просторног плана града Бора, између осталог, стварају се услови за изградњу фабрика за пречишћавање отпадних вода у граду и насељу Бор 2, затим за изградњу нових стамбених објеката за које је предвиђен простор изнад Гимназије „Бора Станковић“, источни и југоисточни део Новог градског центра и простор између насеља Бор 2 и државног пута. Предвиђена је и могућност проширења паркинг простора у граду, као и изградња Шопинг мола поред Спортског центра, на простору садашњег стадиона „Рудар“.

Јавна презентација биће одржана 10. новембра у Одељењу за урбанизам, а након јавне расправе и евентуалног уношења предлога измена које дају грађани, овај план могао би да се нађе пред одборницима Скупштине града до краја године.

Заинтересована лица могу током јавног увида да изврше увид у Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације градског насеља Бор, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, преко писарнице овог органа, путем поште, закључно са 30.11.2021. године.