Данас је у Бору, у складу са смерницама Владе Републике Србије и Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, почела са радом Канцеларија за пријем захтева за издавање дозвола за кретање у време трајања полицијског часа.

Сва заинтересована лица у канцеларији могу добити информације о процедурама за добијање дозволе за кретање, док лица која спадају у категорије особа које пружају услуге помоћи у кући и особа које пружају помоћ персоналног асистента захтев за дозволу са прописаном документацијом могу доставити лично, поштом Центру за социјални рад у Бору или електронским путем преко мејла bor.csr@minrzs.gov.rs.

Канцеларија се налази у просторијама Туристичке организације у Дому културе и за информације и пријем захтева од горе наведених категорија лица радиће сваког радног дана од 9 до 12 часова, а додатне информације грађани могу добити путем телефона: 060/7377713 или 060/7377708.