У оквиру пројекта „Унапређење пословне климе у Србији“ одржана је онлајн радионица на тему „Комуникација у тешким временима“, везана за компоненту Односи с јавношћу и видљивост пројекта. Град Бор је, као једна од десет пилот јединица локалних самоуправа учесница пројекта, био део радионице коју је водио Бени Андерсон, експерт за Односе с јавношћу и маркетинг комуникацију, Lantmäteriet, Краљевина Шведска.

Идеја за формирање радионице је проистекла од појаве вируса Covid -19, који се раширио по свету. На почетку радионице, Бени Андерсон је презентовао како општине у Краљевини Шведској комуницирају у току пандемије. Након тога, представници локалних самоуправа су дискутовали и давали коментаре како су њихове локалне самоуправе комуницирале и давале савете становништву у вези са мерема и активностима током пандемије. Описани су примери најбоље праксе, подршка становништву и привреди.

На крају радионице, представници ЈЛС су се сложили да су се они на свом нивоу, за кратко време прилагодили новом начину комуницирања путем интернета, прихватили нове канале комуницирања, али да свакако у наредном периоду треба размислити о побољшањима која се могу постићи применом савремених технологија.