На данашњој седници градског Штаба за ванредне ситуације, чланови Штаба донели су закључак којим се утврђује предлог одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Бора. Ова одлука урађена је по новом закону и предвиђа промену броја припадника тих јединица, док је претходна одлука предвиђала далеко већи број људи. Број људи се овом одлуком одређује на основу процене угрожености, односно на основу планског документа Процене угрожености од елементарних и других непогода и Плана заштите спасавања који су одобрени од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Према овој одлуци, биће формирана чета са два вода, по три одељења.

„Сва искуства из претходног периода, укључујући и ванредно стање и ситуацију, показала су да нам је потребна формација која је пре свега функционална, добро опремљена и обучена за ту врсту делатности. У наредном периоду очекује нас попуњавање тих јединица које ће ићи преко Регионалног центра Министарства одбране РС, након чега ће се приступити опремању и обуци чланова. Град Бор је преко ИПА пројекта прекограничне сарадње са Румунијом добио комбиновано возило које ће служити управо за потребе ових јединица и Штаба за ванредне ситуације, док ће се обука вршити преко Српско-руског хуманитарног центра из Ниша, тако да ја очекујем да ћемо убрзо имати оперативне јединице спремне за решавање задатака у случају неке ванредне ситуације.“, рекао је овом приликом члан Градског већа и заменик команданта Штаба за ванредне ситуације града Бора, Данијел Алексић.

Према његовим речима, Сектор цивилне заштите је и до сада функционисао преко повереника којих је било у свакој месној заједници, а ово ће бити специјализоване јединице за дејство на терену.

Повереници, по закону о управљању катастрофама и овом одлуком део Цивилне заштите, представљју везу између грађана и Штаба. Они у сеоским срединама врше координацију, а целокупан терет и обавезу коју је Штаб имао за време ситуације са короном, у селима су преузели повереници. Они су обуком добили адекватно знање и то је систем који свакодневно функционише и заснован је на јако доброј комуникацији која у реалном времену пружа све информације о стању на терену.

„Ово је корак даље, да тај систем заокружимо и да имамо и јединице цивилне заштите опште намене, односно радне јединице које ће помагати Сектору за ванредне ситуације и оне ће се као такве бавити решавањем мањих сложених задатака на локалу.“, додао је Алексић.