Данас је одржана 58. седница Градског већа града Бора, а следеће тачке нашле су се на данашњем дневном реду:  

Д н е в н и    р е д

  • Предлог Одлуке о покретању поступка поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Бора;
  • Предлог Одлуке о преносу права јавне својине града Бора у јавну својину Републике Србије на непокретностима аеродрома Бор;
  • Предлог Одлуке о условима и начину за коришћење кеса као амбалаже за испоруку робе на месту продаје роба и услуга;
  • Предлог Стратегије управљања ризицима у органима града Бора за период од 2020. до 2022. године;
  • Предлог Закључка о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на који се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Бор за период 01.2020. год. до 31.03.2020. године;
  • Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуга коришћења посебног паркиралишта Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор за годину;
  • Предлог Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Бора за 2020. годину.