На данашњој, 22. по реду, седници Скупштине града Бора усвојено је свих 19 тачака колико се нашло на дневном реду.

Најзначајнији предлог који је усвојен већином гласова односи се на први ребаланс градског буџета у 2021. години, према коме би буџет града Бора требало да буде увећан за приближно 395 милиона динара односно 17,32 одсто, где је највеће повећање планирано за путну инфраструктуру у селу и граду у износу од 118 милиона, док је 59 милиона динара издвојено за програм комуналне делатности. О овом предлогу одлуке одржана је јавна расправа, где је од 14 пристиглих предлога грађана десет прихваћено у целости, три делимично, док ће један приступити изради предмера и предрачуна како би се реализовао у току године.

Такође, усвојен је и Краткорочни акциони план за смањење аерозагађења на територији града Бора, у чијој изради су учествовали грађани и невладине организације. Овим планом се предвиђа више простора за мониторинг квалитета ваздуха, начини на које би грађани били обавештавани у случају прекорачења где ће град имати контролу над читавим системом, а надлежне институције ће реаговати у складу са ситуацијом, како би се у најкраћем року решавали проблеми.

Усвојени су и извештаји о раду Јавних и Јавно комуналних предузећа града за период од 1. јануара 2021. године до 31. марта 2021. године.

Већином гласова одборника усвојена је обједињена расправа о извештајима о раду Народне библиотеке, Музеја рударства и металургије “Бор”, Установа “Центра за културу града Бора” и Спортски центар “Бор”, као и Предшколске установе “Бамби”, Центра за социјални рад “Бор” и Туристичке организације “Бор” за 2020. годину.

Још један предлог који је усвојен од стране одборника јесте и предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Бора за 2021. годину, а изабрани су и чланови Савета за међунационалне односе Града Бора.