Штаб за ванредне ситуације града Бора донео је наредбу којом се налаже успостављање јавног градског и приградског превоза на територији града од понедељка, 04.05.2020.године, по режиму који важи за време школског распуста.
Градски штаб је наложио ДОО „Бортравел“ Бор, као пружаоцу услуге, да превоз организује у складу са Инструкцијом за организовање јавног градског, приградског и локалног превоза у примени мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика болести ЦОВИД-19 која подразумева следеће:
– услуге јавног превоза могу користити само лица која носе личну заштитину опрему- маску и рукавице, тј. неће бити дозвољен улаз путницима који на правилан начин не користе заштитину маску и рукавице;
– улазак путника у возило је могућ само на једним вратима, уз обавезну ознаку са спољашње и унутрашње стране на којим вратима је улаз, а на којим излаз путника из возила;
– возачи и остала службена лица у возилу морају обавезно носити личну заштитну опрему;
– возачка кабина мора бити одељена физичком баријером од путничког дела возила;
– на улазним вратима мора стајати један запослени који ће водити рачуна о сигурности путника и возача (да ли путници носе заштитну опрему, давати упутства о понашању током вожње, вршити проверу валидације путних исправа и др.);
– седишта и места за стајање морају бити видљиво обележена са успостављеним размаком који омогућава физичку дистанцу између путника;
– у унутрашњости возила мора бити јасно обележен правац кретања путника;
– обавезна је појачана дезинфекција возила;
– пре и после појединачне вожње возило се мора проветрити природном вентилацијом, а препоручује се да прозори буду отворени у току вожње, односно не користити централизовани начин климатизације;
– на стајалиштима морају бити видно истакнута правила понашања у возилу, као и обележена места за стајање путника на стајалишту ради формирања реда којим се обезбеђује физичка дистанца.