OБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТРАНКЕ ДА СВОЈЕ ЗАХТЕВЕ ПРЕМА ГРАДСКОЈ УПРАВИ БОР КОЈИ СУ У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ МОГУ ПОДНЕТИ ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ АДРЕСА

Захтеви - Градска управа Бор


Захтеве за издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству можете слати на електронску адресу:


Захтеве за остваривање права из области дечије и социјалне заштите:

Захтеви - Одељење за привреду и друштвене делатности

Обрасци захтева:

Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ породиљама

Захтев за остваривање права на новчану помоћ незапосленим породиљама до навршене прве године живота детета

Електронска адреса:

marija.sm@bor.rs

 

Образац захтева:

Захтев за признавање права на финансирање целодневног боравка трећег детета

Електронска адреса:

gordana.stefanovic@bor.rs

 

Обрасци захтева:

Захтев иницијатива за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступака процене

Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу

Захтев за остваривање права на накнаду трошкова вантелесне оплодње

Електронска адреса:

suzana.radovanovic@bor.rs

 

Обрасци захтева:

– Захтев за кретање теретних моторних возила улицама где је забрањено кретање таквих возила

– Захтев за давање одобрења за обављање лимо сервиса

– Захтев за издавање евиденционог картона такси превозника

Електронска адреса:

sladjana.tihomirovic@bor.rs


Захтеви - Одељење за локалну и пореску администрацију

Обрасци захтева:

– Захтев за издавање уверења предузетнику

– Захтев за издавање уверења физичком лицу

– Захтев за издавање уверења правном лицу

Електронска адреса:

lpa@bor.rs


У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧКОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 05 БРОЈ: 53-2561/2020 ОД 16. МАРТА 2020. ГОДИНЕ.

ПРЕУЗМИТЕ

ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ 05 БРОЈ: 53-2561/2020


Градска управа града Бора, на основу Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20) и Обавезне инструкције о примени уредбе о изменама и допунама мера за време ванредног стања у области превоза путника у друмском саобраћају, формирала je посебну имејл-aдресу: prevoz@bor.rs, на коју ће установе и субјекти достављати своје захтеве са потребама запослених за организовањем посебних линија градског и приградског превоза.
Установе и субјекти који имају захтеве за организовањем посебних линија градског и приградског превоза дужни су да Градској управи града Бора, на формирану имејл-адресу, доставе податке о укупном броју лица за које је неопходно обезбедити превоз, податке о временском интервалу у ком ће се обављати радни процес, времена полазака, попис насеља на којима станују запослени, одредиште превоза, дефинисану руту превоза, као и да се приложи дозвола МУП-а Србије.
Такође, установе и субјекти који имају захтеве за организовањем посебних линија градског и приградског превоза достављају и потписан и скениран захтев, као и образложење захтева у MS Word-у.


– Информација о регистровању возила и добијању саобраћајних дозвола у време ванредног стања

Саопштење МДУЛС са информацијама о јединственом контакт центру за пријављивање неправилности у време пандемије корона вируca

Информација за пољопривреднике како да дођу до радних дозвола које им омогућавају кретање у време након 17h и пре 5h

Информација о томе како је електронским путем могуће уписати дете у вртић

– Информација о томе како је могуће користити електронске услуге на порталу еУправа Канцеларије за ИТ и електронску управу

 – Нова електронска апликација за исказивање интересовања за упис деце у основне школе

– Јавне услуге и информације током ванредног стања