У оквиру ИПА пројекта “Теренске лабораторије за испитивање квалитета воде и земљишта” израђена је студија са проценом ризика која садржи мапирање дивљих депонија на територији града Бора и општине Бојчиновци из Бугарске у сарадњи са којом Бор спроводи овај пројекат прекограничне сарадње.

Студија је доступна на овом линку.

Овај пројекат Град Бор реализује у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија, а укупна вредност овог пројекта је 330.000 евра.