У склопу мера подршке грађанима и привреди, град Бор је предложио да се на наредној седници Скупштине града донесе одлука да сви предузетници који су закупци локала од стране ЈКП за стамбене услуге града Бора буду ослобођени плаћања закупнине за месец април и мај, односно за период трајања ванредног стања. Ради се износу од 1,8 милиона динара које град неће касирати у градски буџет, а чиме ће бити обухваћено око 90 предузетника са територије града.

„Желимо да, уз подршку Владе Републике Србије, помогнемо малим предузећима и предузетницима који нису радили за време трајања ванредног стања и да одговорним приступом заједно превазиђемо кризу поводом ситуације са вирусом корона у Србији.“, изјавио је градоначелник Бора Александар Миликић.