Градски Штаб за ванредне ситуације града Бора, у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије, на седници одржаној 22. марта 2020. године донео је додатне наредбе које треба да допринесу спречавању, сузбијању и гашењу епидемије ЦОВИД-19 на територији града Бора:

  1.  ЈКП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ БОР налаже се да, почев од 23. марта 2020. године, преко предузећа и предузетника који одржавају стамбене зграде, прописаним хемијским средствима, оргранизује дезинфекцију СВИХ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА на територији Града Бора. Дезинфекција ће се вршити једном у седам дана, у времену трајања полицијског часа, а управници свих стамбених заједница су дужни да обезбеде довољне количине воде за потребе дезинфекције;
  2. ВЕТЕРИНАРСКОЈ СТАНИЦИ „БОР“ налаже се да, почев од 23. марта 2020. године, прописаним хемијским средствима, започне и врши дезинфекцију СВИХ УЛАЗА И ЛИФТОВА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА на територији Града Бора. Дезинфекција ће се вршити најмање једном у седам дана, у времену трајања полицијског часа;
  3. ДИРЕКТОРИМА ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА, чији је оснивач град Бор, налаже се да организују превоз за своје запослене, у складу са Обавезном инструкцијом о примени Уредбе о изменама и допунама мера за време ванредног стања, у области превоза путника у друмском саобраћају;
  4. РУКОВОДСТВУ ФИРМЕ „СЕРБИА ЗИЈИН БОР ЦООПЕР ДОО БОР“ налаже се да организује превоз за своје запослене, у складу са Обавезном инструкцијом о примени Уредбе о изменама и допунама мера за време ванредног стања, у области превоза путника у друмском саобраћају.