Градски Штаб за ванредне ситуације града Бора, у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије, на седници одржаној 06. априла 2020. године донео је додатне наредбе које треба да допринесу спречавању, сузбијању и гашењу епидемије Цовид-19 на територији града Бора:

 1. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ окупљање више од две особе на једном месту у складу са мерама Владе Републике Србије;
 2. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ обављање такси превоза у време трајања забране кретања грађана према донетим мерама Владе Републике Србије. Такси превозници су дужни да редовно врше дезинфекцију својих возила као и да приликом превоза носе заштитне маске и рукавице;
 3. НАЧЕЛНИКУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА налаже се да Матичној служби забрани издавање било којих докумената за лица која су на привремном раду у иностранству, односно лица која немају стално боравиште на територији града Бора за време трајања ванредног стања;
 4. СВИМ МАЛОПРОДАЈНИМ ОБЈЕКТИМА, ПЕКАРАМА (ОСИМ ПРОИЗВОДНИХ ПОГОНА), КИОСЦИМА, ОБЈЕКТИМА БРЗЕ ХРАНЕ КОЈИМА ЈЕ ДОЗВОЉЕНА ПРОДАЈА ПУТЕМ ШАЛТЕРА И ИСПОРУКОМ НА КУЋНУ АДРЕСУ, ПИЉАРАМА, ЗАНАТСКИМ РАДЊАМА, АГЕНЦИЈАМА И СВИМ ОСТАЛИМ ПРОДАЈНИМ ОБЈЕКТИМА налаже се да ускладе своје радно време према мерама које је усвојила Влада РС и то на следећи начин:V

– од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова,

– суботом: за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00 часова, а за остале грађане од 08.00 до 12.00 часова,

– недељом малопродајни објекти не раде.

Горе наведени субјекти могу самостално да одреде радно време у наведеним временским интервалима или да своје објекте потпуно затворе. Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метара, уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача. Снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица. Дежурне апотеке и погребна предузећа изузимају се од утврђеног радног времена сем недељом;

 1. ФРИЗЕРСКИМ, КОЗМЕТИЧКИМ САЛОНИМА И САЛОНИМА ЗА МАСАЖУ КАО И СВИМ САЛОНИМА ЛЕПОТЕ забрањује се рад за време трајања ванредног стања;
 2. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ присуство на сахранама у периоду трајања ванредног стања више од десет особа. Особе које присуствују сахрани морају поштовати међусобну раздаљину од два метра између себе и ношење прописане заштитне опреме;
 3. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ коришћење свих јавних површина и паркова као и дечјих игралишта и излетишта, и сва лица затечена на њима биће санкционисана сходно закону. Излетишта се могу користити у периоду од понедељка до петка у времену од 10.00 до 15,00 часова тако да се лица могу кретати у групи до две особе а растојање између њих не сме бити мање од 2 метра. Непоштовање ове забране повлачи за собом прекршајну и кривичну одговорност а за непоштовање ове забране од стране малолетног лица одговорност сноси родитељ или старалац;
 4. ВЛАСНИЦИ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА могу изводити своје кућне љубимце сваког дана у периоду између 23.00 до 01.00 часа, као и недељом од 08.00 до 10.00 часова. Кућног љубимца може извести само једна особа, у трајању од 20 минута, не даље од 200 метара од адресе пријављеног пребивалишта;
 5. СВИМ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА КАО И ДОБРОВОЉНИМ ДРУШТВИМА налаже се да ставе на располагање све расположиве људске ресурсе за помоћ најстаријим грађанима у виду доношења намирница и лекова на кућу и организовања лекарске помоћи. Ови субјекти су дужни да одреде лице задужено за контакт и доставе Штабу бројеве телефона на које их штаб може контактирати;
 6. СВИМ ГРАЂАНИМА ГРАДА БОРА налаже се да на свим јавним површинама и у јавним објектима обавезно носе заштиту преко уста и носа (маску, шал, мараму..) и рукавице;
 7. ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД налаже се да организује поступак издавања дозвола за кретање у току полицијског часа. Поступак организовати у просторијама Туристичке организације града Бора која се налази у Дому културе. Рад запослених из Центра за социјални рад на издавању ових дозвола ограничити на временски период од 9,00 до 12,00 часова. Заинтересовани грађани захтеве са прописаном документацијом могу достављати поштом Центру за социјални рад Бор, електронским путем преко мејла: csr@minrzs.gov.rs или непосредно у просторијама Туристичке организиције Бор у Дому културе. Проверу по поднетим захтевима грађана вршиће Центар за социјални рад Бор и након извршене провере достављати захтеве Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које ће након провере исте достављати Министарству унутрашњих послова ради издавања дозволе. Додатне информације и обавештења заинтересовани грађани могу добити путем следећих телефона: 060/7377713; 060/7377708.