Из пројекта ИПА фонда прекограничне сарадње са Бугарском, јавно комуналном предузећу “3. октобар” пристигла су два нова камиона смећара који ће бити намењени за потребе борских села. Укупна вредност овог пројекта из ИПА фонда прекограничне сарадње Бугарска – Србија је 178.000 евра. Осим набавке камиона за смеће, саставни део овог пројекта је и мапирање свих дивљих депонија на територији града, анализа постојећег стања и едукација. 

“Анализе су показале да у граду Бору имамо велики број дивљих депонија које ћемо у наредном периоду, кроз рад комуналног предузећа „3. октобар“, да уклонимо. Ово комунално предузеће је спремно и има све капацитете да у сваком тренутку одреагује на позив наших грађана када су у питању дивље депоније, јер ми свакако морамо да радимо на подизању свести наших суграђана када говоримо о дивљим депонијама на територији града“, рекао је Александар Миликић, градоначелник Бора.

ИПА пројекат Бугарска – Србија се полако приводи крају, а како истиче први човек Бора, овај град је из њега изашао богатији за једно ново искуство.

„То је искуство како се понашати са дивљим депонијама, на који начин подићи ниво одговорности и свести наших суграђана, а и ова возила су један од саставних делова пројекта која ће сигурно помоћи у раду ЈКП „3. октобар“ и њиховом функционисању“, додао је Миликић.