Градски Штаб за ванредне ситуације Града Бора је данас, у складу са одлуком о проглашењу ванредног стања председника Републике, председника Народне Скупштине и председника Владе Републике Србије, донео више наредби које треба да допринесу спречавању, сузбијању и гашењу епидемије Цовид-19 на територији града:

 1. ГРАДСКОМ ВЕЋУ, ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БОРА, ДОМУ ЗДРАВЉА „БОР“ И ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД налаже се да формира борски информативни центар. Бројеви телефона ИНФО центра су: 030/424-192 и 060/2727059. Такође, формира се борски оперативни центар за пружање помоћи најстаријим суграђанима и хроничним болесницима који спадају у ризичне групе као што је доношење лекова и намирница на кућу и организовање медицинске помоћи;
 2. ПРЕВОЗНИКУ ДОО „Бортравел“ И СВИМ ТАКСИ ПРЕВОЗНИЦИМА налаже се да обезбеде потребна средства за хигијенско-техничку заштиту запослених и да изврше дезинфекцију свих возила којим обављају јавни превоз;
 3. УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА на територији града Бора налаже се да ограниче рад у временском интервалу од 6 до 20 часова. Забрањује се окупљање више од 50 лица у истом угоститељском објекту;
 4. ПРЕВОЗНИКУ ДОО „Бортравел“ налаже се редукција градског и приградског линијског превоза путника на територији града Бора по режиму вожње која важи за време школског распуста;
 5. СВИМ СПОРТСКИМ, КУЛТУРНИМ И ОБЈЕКТИМА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ на територији града Бора налаже се прекид рада;
 6. СВИМ ДНЕВНИМ ЦЕНТРИМА И КЛУБОВИМА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ на територији града Бора налаже се прекид рада;
 7. ДИРЕКТОРИМА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА И НАЧЕЛНИКУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА налаже се да, почев од 17.03.2020.године, лицима старијим од 60 година и хроничним болесницима који спадају у ризичне групе омогуће рад од куће, осим за субјекте који су од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Бора;
 8. ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА „ТИМОК“ ЗАЈЕЧАР, ЈКП „3. ОКТОБАР“ БОР, ВЕТЕРИНАРСКОЈ СТАНИЦИ „БОР“ И ДОМУ ЗДРАВЉА „БОР“ да предузму мере на обезбеђивању потребних средстава за дезинфекцију града Бора;
 9. ПОВЕРЕНИЦИМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПРЕДСЕДНИЦИМА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА налаже се да прате стање на територији своје месне заједнице и о утврђеном стању, на дневном нивоу, обавештавају Градски Штаб за ванредне ситуације града Бора;
 10. ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ БОР налаже се да повећа безбедност и позорност над објектима од јавног значаја на територији града Бора, као и над субјектима који су од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Бора;
 11. УСТАНОВИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „БОР“ налаже се да одмах приступи набавци потребне количине намирница за народну кухињу и изврши припреме за припрему више оброка од уговорених, за потребе старих и немоћних лица на територији града Бора;
 12. ДИРЕКТОРИМА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА налаже се да обезбеде потребна средства за хигијенско-техничку заштиту запослених и да изврше дезинфекцију пословног простора;
 13. ПРЕДШКОЛСКИМ И ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА на територији града Бора налаже се да се обустави настава;
 14. СВИМ ПОСЛОДАВЦИМА препоручује се да лицима старијим од 60 година и хроничним болесницима који спадају у ризичне групе омогуће рад од куће.