На данашњој седници Градског већа, чланови већа одлучили су да усвоје и измену Одлуке о кретању теретних возила на подручју града. У одлуци је дефинисано да сви привредни субјекти који имају алтернативну саобраћајницу на територији града Бора НЕ МОГУ добити пролаз кроз град, односно теретна возила тих привредних субјеката морају се кретати алтернативним правцем. Измена се односи на привредне субјекте који немају алтернативну саобраћајницу, а овом изменом омогућава се привредним субјектима да, уз новчану надокнаду, могу користити саобраћајнице.

Усвојен је и предлог Решења о образовању Координационог тима за израду Плана развоја града Бора за период 2021-2028. године, у оквиру кога ће бити формиране тематске радне групе и то за економски развој, друштвени развој и за заштиту животне средине које ће учествовати у формулисању приоритета, циљева и мера у процесу израде самог плана.

Једна од тачака дневног реда био је и предлог одлуке о измени одлуке о градским административним таксама, усвојен је и предлог одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза за 2021. годину, док су усвојени и предлози решења о давању сагласности на програм о изменама и допунама Програма пословања јавних предузећа „Топлана“ Бор и предузећа за стамбене услуге „Бор“ за 2020. годину.