На данашњој седници Општинског већа усвојено је 14 предлога одлука. Усвојен је предлог закључка Владе Републике Србије којим се акције у државном власништву над АД “Центроисток” Бор без накнаде преносе на Општину Бор, чиме она постаје већински власник овог предузећа. Чланови већа усвојили су и предлог разрешења вд директора Туристичке организације Мирјане Марић, а за новог предложили Мају Бакоч. Дужности је разрешен и јавни правобранилац Општине Бор Боса Јанаћковић, којој је истекао мандат, а за новог je предложена Милена Стројић. Чланови Већа усвојили су и предлоге програма рада Туристичке организације, Центра за социјални рад и Дома здравља у Бору, а сви ови предлози разматраће се на седници Скупштине општине Бор, која ће бити одржана 21. маја.