На данашњој 24.седници чланови Градског већа усвојили су 17 предлога одлука. У склопу усклађивања са новим Законом о локалној самоуправи и Статутом града, усвојен је сет одлука међу којима су најзначајније одлука о могућности именовања локалног омбудсмана, као и одлука о организацији Градске управе којом се, између осталог, предвиђа могућност формирања комуналне полиције.
Чланови Градског већа усвојили су и програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине, којим је, у склопу мониторинга квалитета воде, ваздуха и земљишта, предвиђено постављање нових мерних места. 
Чланови већа усвојили су и Одлуку о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница, као и одлуке о спровођењу јавних расправа о накнадама за коришћење јавних површина и јавних путева на територији града Бора. На седници су усвојене и измене правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта, којима је регулисан начин стипендирања спортиста, као и строжи рокови и последице које ће спортске организације сносити у случају неправдања средстава из градског буџета. Усвојени су и предлози одлука о коришћењу пољопривредног земљишта, платама и другим примањима изабраних лица које се односе на локалног омбудсмана и заменика начелника Градске управе.