На данашњој 13.седници чланови Градског већа усвојили су 24 предлога одлука од којих ће се 20 наћи на следећој седници Скупштине града. На седници су усвојени предлози одлука о комуналним таксама, јавним паркиралиштима, управљању гробљима, као и накнадама за коришћење јавних површина, што је у складу са новим Законом о комуналним таксама. На основу ових предлога одлука, увећавају се таксе за мала, средња и велика предузећа, а највише за кладионице, банке и електропривреду, док за микро предузећа таксе остају непромењене. Предвиђена је и наплата истакнутих реклама на јавним површинама, као и остављена могућност наплате паркирања на јавним површинама и уклањање возила са истих, што се може реализовати када се одреди предузеће које ће бити задужено за то. Због измена и промена појединих апропријација, на седници је повучен предлог буџета града, као и сагласност на програм пословања и предлог одлуке о субвенцијама ЈКП „3.октобар“ Бор. Усвојени су програми пословања јавних и јавно комуналних предузећа, за в.д. директора ЈКП „Водовод“ Бор предложен је Горан Павић, као и усвојен Правилник о категоризацији спорта за 2019.годину којим ће, на захтев клубова, званична категоризација за наредну годину бити завршена у марту.