У Општини је у току јавна презентација нацрта Плана генералне регулације туристичког подручја Борско језеро – Брестовачка бања, за који јавни увид траје до 22. марта 2017. године.17268900_10212022953078821_1460442386_o
Јавна презентација нацрта Плана одржава се на половини јавног увида и на њој су присутни обрађивачи ЈП Завод за урбанизам из Ниша, Институт за архитетктуру и урбанизам из Београда, и заинтересована лица.
За овај План заинтересовани могу доставити писане примедбе Одељењу за урбанизам Општинске управе до 22. марта, а јавна седница Комисије за планове одржаће се 23. марта 2017. године.