Након усвојеног ребаланса општинског буџета на 26. седници Скупштине општине Бор, укупна вредност радова асфалтирања градских и сеоских Mесних заједница је 390.000.000,00 динара.

Са „Strabag“ DOO Beograd као најповољнијим понуђачем, Општина Бор је закључила и Уговор за  асфалтирање улица, тротоара, паркинга и игралишта у граду – ЈН ОУ 37-П/2017 . Укупна цена радова је  59.723.200,00 динара без ПДВ и 71.667.840,00 динара са ПДВ.

Реализација радова:

Нови градски центар

NGCngc (2)

Насеље Металург, улица Николе Тесле

Nikole Tesle

Краља Петра I

Kraqa Petra IKralja Petra I

Кестенова улица

kestenovakestenova (2)

Београдска улица

beogradska (2)beogradska

Улице у насељу ГХИ.

ghi (2)ghi (4)Medjedamedjeda (2)ghi17948684_10212348431615581_128669337_o

Улице у насељу Брезоник.

brezonik (8)brezonik (7)brezonik (9)brezonik

brezonik (2)brezonik (3)brezonik (4)brezonik (10)brezonik (5)