Приходи, расходи и разлика односно суфицит у буџету општине Бор, у првом кварталу по месецима у 2017. години су следећи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Приходи                          Расходи                             Разлика

Јануар                                 137,385,387.54                 65,319,747.90                   72,065,639.64

Фебруар                              130,886,170.72                 81,022,872.29                   49,863,298.43

 Март                                    143,229,703.71               125,575,803.85                   17,653,899.86

 

Укупни приходи у првом кварталу у 2017. години су    411,501,261.97 динара.

Укупни расходи …………………………………………………..271,918,424.04 динара.

Разлика, односно суфицит…………………………………..139,582,837.93 динара