Након завршетка конкурса за суфинансирање у области спорта за период  јануар – јун 2017. године, од 14. марта почиње исплата спортским организацијама које су испуниле услове и критеријуме.

Предлог за расподелу средстава објављен је на сајту Општине Бор и огласној табли Општинске управе 10.3. 2017. године

Овлашћени представници спортских организација који имају примедбе на Предлог могу извршити увид  y своју конкурсну документацију и начин бодовања у року од 3 дана од дана објављивања на сајту и огласној табли Општинске управе, у периоду од 12 до 14 сати. Предлог се може изменити ако се утврди да је примедба основана.