Уговор о јавној набавци – Радови на асфалтирању улица и путева по селима под бројем – ЈН ОУ 38 – П/2017 закључен је са извођачем радова „Strabag“ DOO Beograd. Вредност радова је 107.791.208,00 динара без урачунатог пореза на додатну вредност и 129.349.449,60 динара са ПДВ.

Радове на крпљењу ударних рупа на улицама и граду и општинским путевима  – ЈН ОУ 6 П/2017 изводиће такође фирма „Strabag“, а укупна цена ових радова је 6.440.800,00 динара без ПДВ и 7.728.960,00 динара са ПДВ.

Са „Strabag“ DOO Beograd као најповољнијим понуђачем, Општина Бор је закључила и Уговор за  асфалтирање улица, тротоара, паркинга и игралишта у граду – ЈН ОУ 37-П/2017 . Укупна цена радова је  59.723.200,00 динара без ПДВ и 71.667.840,00 динара са ПДВ.

Општина Бор је са ЈП ЕПС Београд закључила Уговор о јавној набавци  – ЈН ОУ 13 – Д/2017, за испоруку електричне енергије за јавну расвету.