ЈН ОУ 37-Р/2017 Асфалтирање улица, тротоара, паркинга и игралишта у граду,

ЈН ОУ 38-Р/2017 Асфалтирање улица и путева по селима,

ЈН ОУ 6-Р/2017 Крпљење ударних рупа на улицама у граду и општинским путевима,

ЈН ОУ 10-Р/2017 Летње одржавање локалних и некатегорисаних путева,

ЈН ОУ 13-Д/2017 Електрична енергија – јавна расвета у општини Бор,

ЈН ОУ 29-У/2017 Објављивање огласа за урб. планове у штампаним медијима,

ЈН ОУ 31-Р/2017 Инвестиционо одржавање просторија биоскопа у МЗ Злот,

ЈН ОУ 14-У/2017 Објављивање и оглашавање у електронским медијима,

ЈН ОУ 1-Д/2017 Тонери, кертриџи и рибони за штампаче и фотокопир апарате ОУ Бор,

ЈН ОУ 7-Р/2017 Текуће поправке и одржавање путне мреже,

ЈН ОУ 25-Р/2017 Монтажа и демонтажа огласних табли,

ЈН ПС 1-У/2017 Пренос седница Скупштине на телевизији и радију,

ЈН ОУ 6-У/2017 Услуге уклањање нелегалних објеката (мањих монтажних, помоћних , других грађевинских објеката и шкољки аутомобила), услуге исељења бесправно усељених лица,

ЈН ОУ 8-Р/2017 Одржавање бетонских стаза и степеништа,

ЈН ОУ 12-Р/2017 Одржавање јавних чесми и фонтана,

ЈН ОУ 3-Д/2017 Материјал за образовање и усавршавање запослених,

ЈН ПО 2-У/2017 Услуге информисања јавности (емитовање емисија о раду органа),

ЈН ПО 1-У/2017 Репрезентација (угоститељске услуге и услуге смештаја гостију),

ЈН ОУ 9-Р/2017 Одржавање атмосферске канализације,

ЈН ОУ 11-Р/2017 Одржавање јавне расвете,

ЈН ОУ 15-Р/2017 Аутобуска стајалишта,

ЈН ОУ 3-У/2017 Осигурање возила,

ЈН ОУ 33-Р/2017 Инвестиционо одржавање објекта Дома културе Велики Кривељ,

ЈН ОУ 8-Д/2017 Погонско гориво и уља за службена возила,

ЈН ОУ 32-Р/2017 Инвестиционо одржавање објекта Дома културе Мали Кривељ,

ЈН ОУ 28-У/2017 Објављивања огласа, конкурса у сл. у штампаним медијима (дневни лист)