У сали Општине Бор одржана је панел дискусија на тему „Мониторинг инклузивног образовања и процесуирање дискриминације“. Панелу су присуствовали: члан Општинског већа за социјалну политику Маја Бакоч, представници сектора за образовање одељења за привреду и друштвене делатности Општине Бор, представници просветне инспекције у Бору, директори и стручни сарадници основних и средњих школа у Бору, Интерресорна комисија, представници Центра за социјални рад, Друштва за развој деце и младих „Отворени клуб“ Ниш, Комитета правника за људска права – Yukom и представници НВО Удружење грађана „Кокоро“ Бор.
Циљ пројекта је промоција и заштита права детета на квалитетно образовање, организовањем мониторинга и спровођењем процедура за откривање и пријављивање случајева дискриминације и других облика кршења права детета у образовању.

Члан Општинског већа за социјалну политику, Маја Бакоч нагласила је да је добро да оваквих дискусија буде што више, како би сви који учествују у спровођењу инклузивног образовања, а пре свега родитељи, буду што боље информисани и да би им се олакшао процес кроз који пролазе заједно са дететом у току школовања.