17500503_10212181282276952_1176798895_o

Већином присутних одборника усвојено је 11 предлога Одлука и Решења:

Дневни ред 25. седнице СО Бор

 1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Бор;
 2. Предлог Одлуке о доношењу Плана генералне регулације туристичког подручја Борско Језеро-Брестовачка Бања;
 3. Предлог Одлуке о измени Одлуке о примени планова донетих до дана ступања на снагу Закона о  планирању и изградњи;
 4. Предлог Одлуке о измени Просторног плана посебне намене зоне утицаја рудника Велики Кривељ – Церово;
 5. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о стављању ван снаге блока из Регулационог плана „Секција 10“ који је омеђен улицама Краља Петра Првог и 3. октобар у Бору;
 6. Предлог Одлуке о давању у закуп спортских објеката у јавној својини општине Бор;
 7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Бор;
 8. Предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бор за 201 годину;
 9. Предлог Решења о именовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини;
 10. Предлог Решења број: 463-14/2017-I;
 11. Предлог Решења број: 463-15/2017-I.