Иако је грејна сезона званично завршена 15. априла ЈКП „Топлана Бор“ још увек испоручује топлотну енергију и загрева домаћинства и пословне просторе. У случају да  спољна температура не прелази 5 степени, топлотну енергију испоручују два котла од раних јутарњих до вечерњих сати. Град ће загревати један котао ако је температура већа од 5 степени.

Борска Топлана има обавезу испоруке топлотне енергије корисницима ван грејне сезоне, када спољна температура не прелази изнад 12 степени три дана заредом. Ове године  препорука је и Владе Републике Србије је да се грејна сезона услед насталих временских неприлика продужи до 3. маја.

ЈКП „Топлана“ Бор је једина топлана у Србији која је у току грејне сезоне вршила испоруку топлотне енергије 24 сата непрекидно. Цела грејна сезона била је стабилна и топлотна енергија се испоручивала корисницима без већих кварова на топловодном систему и котловима.