Радно тело Републичке изборне комисије у општини Бор које броји 5 чланова, предало је јуче бирачким одборима изборни материјал за изборе председника Републике расписане за 2. април 2017. године.

Одлуку о образовању Радног тела Републичке изборне комисије у општини Бор донела је Републичка изборна комисија, на седници одржаној 15. марта 2017. године.

На територији општине Бор избори ће се спроводити на 47 изборних места. Решења о именовању бирачких одбора донела је Републичка изборна комисија.

Бирачки одбори спроводе изборе на начин утврђен Правилима о раду бирачких одбора за спровођење избора за председника Републике, расписане за 2. април 2017. године. Образовани су бирачки одбори за свако бирачко место одређено Решењем о одређивању бирачких места и Допунским решењем о одређивању бирачких места, за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године.