GRAD BOR: Nove mere u borbi protiv virusa korona

Gradski Štab za vanredne situacije grada Bora, u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja predsednika Republike Srbije, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije, na sednici održanoj 28. marta 2020. godine doneo je dodatne naredbe koje treba da doprinesu sprečavanju, suzbijanju i gašenju epidemije COVID-19 na teritoriji grada Bora:

  1. ZABRANJUJE SE rad Zelene pijace i Boru;
  2. JKP “VODOVOD” BOR nalaže se da preduzme sve potrebne mere i obezbedi propisane kanistere za smeštaj i distribuciju sredstva za dezinfekciju koje građani mogu uzeti za svoja domaćinstva i koji će biti dopunjavani na dnevnom nivou.

GRAD BOR: Nove mere u cilju sprečavanja pojave korona virusa

Gradski Štab za vanredne situacije grada Bora, u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja predsednika Republike Srbije, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije, na sednici održanoj 19. marta 2020. godine doneo je dodatne naredbe koje treba da doprinesu sprečavanju, suzbijanju i gašenju epidemije COVID-19 na teritoriji grada Bora:

1. JKP „3. OKTOBAR“ BOR, JKP „“VODOVOD“ BOR, DOMU ZDRAVLJA „BOR“ I VETERINARSKOJ STANICI „BOR“ nalaže se da odmah nakon prijema naredbe započnu sa dezinfekcijom ulica, trgova, trotoara i parkova na teritoriji grada Bora;

2. JKP „3. OKTOBAR“ BOR nalaže se zatvaranje robne i buvlje pijace u Boru, počev od 20.03.2020. godine;

3. VLASNICIMA BENZINSKIH STANICA nalaže se da, počev od 20.03.2020. godine, sprovedu sve higijensko-sanitarne mere na ulazima u objekte, u vidu dezinfekcije ruku i obuće mušterija i zaposlenih; da zaposlenima obezbede higijensko-tehničku zaštitu (rukavice i masku/prekrivku preko usta i nosa); da obezbede da u objektu može biti maksimalno jedna mušterija na 2m2;

4. VLASNICIMA MALOPRODAJNIH TRGOVINSKIH OBJEKATA nalaže se da, počev od 20.03.2020. godine, sprovedu sve higijensko-sanitarne mere na ulazima u objekte, u vidu dezinfekcije ruku i obuće mušterija i zaposlenih; da zaposlenima obezbede higijensko-tehničku zaštitu (rukavice i masku/prekrivku preko usta i nosa); da obezbede da u objektu može biti maksimalno jedan kupac na 2m2;

5. VLASNICIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA nalaže se da, počev od 20.03.2020. godine, radno vreme utvrde u vremenskom intervalu od 06 do 17 časova; sprovedu sve higijensko-sanitarne mere na ulazima u objekte, u vidu dezinfekcije ruku i obuće mušterija i zaposlenih; da zaposlenima obezbede higijensko-tehničku zaštitu (rukavice i masku/prekrivku preko usta i nosa); da obezbede da u objektu i bašti može biti maksimalno jedan gost na 2m2;

6. VLASNICIMA FRIZERSKIH, KOZMETIČKIH I DRUGIH SAMOSTALNIH RADNJI I PRIVREDNIH DRUŠTAVA nalaže se da, počev od 20.03.2020. godine, sprovedu sve higijensko-sanitarne mere na ulazima u objekte, u vidu dezinfekcije ruku i obuće mušterija i zaposlenih; da zaposlenima obezbede higijensko-tehničku zaštitu (rukavice i masku/prekrivku preko usta i nosa); da obezbede da u objektu može biti maksimalno jedan kupac na 2m2;

7. PREDUZEĆU „CENTROISTOK AD“ BOR nalaže se da, počev od 20.03.2020. godine, sprovede sve higijensko-sanitarne mere na ulazima i izlazima objekta Zelene pijace tako što će obezbediti lice koje će kupcima i prodavcima dezinfikovati ruke i obuću. Takođe, prodavcima na Zelenoj pijaci nalaže se da obezbede ličnu zaštitnu opremu (rukavice i masku/prekrivku preko usta i nosa).

 

Nove mere Vlade u borbi protiv virusa COVID-19

Građanima Republike Srbije, kao i stranim državljanima koji imaju boravište u Republici Srbiji, a koji ulaze u Republiku Srbiju iz država označenih kao žarišta epidemije virusa COVID-19, a to su: Republika Italija, Švajcarska Konfederacija, Islamska Republika Iran, Rumunija, Kraljevina Španija, Savezna Republika Nemačka, Francuska Republika, Republika Austrija, Republika Slovenija i Republika Grčka, izriče se obavezna mera samoizolacije u trajanju od 28 dana.

Svim građanima Republike Srbije, kao i stranim državljanima koji imaju boravište u Republici Srbiji, a koji dolaze iz drugih zemalja, izriče se obavezna mera samoizolacije – izolacija u kućnim uslovima od najmanje 14 dana.

Svako nepoštovanje mera samoizolacije biće najstrože kažnjavano, u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

Republika Srbija zabranila je izvoz svih lekova u trajanju od 30 dana iz preventivnih razloga, kako bi naše apoteke bile snabdevene svim neophodnim sredstvima. Takođe, ograničena je kupovina zaštitnih maski, što znači da jedna osoba ima mogućnost kupovine najviše 10 maski, 10 pari rukavica, 2 pakovanja dezinfekcionih sredstava veće mililitraže, ili 5 pakovanja manje mililitraže.

Svi šalteri javnih institucija u Republici Srbiji biće zatvoreni, izuzev onih čije bi zatvaranje ugrozilo nesmetano funkcionisanje države u vreme vanrednog stanja. Svi građani biće blagovremeno obavešteni o načinu regulisanja svojih prava i obaveza. Ono što je najvažnije jeste da sada ne dolaze na šaltere i da za to neće snositi nikakve sankcije.

Imajući u vidu da sve do sada donete mere nisu donele dovoljno očekivane rezultate, Vlada Republike Srbije ne isključuje mogućnost donošenja još oštrijih mera kako bi sačuvala zdravlje svojih građana.

Stoga još jednom molimo i najsnažnije apelujemo na naše sugrađane starije od 65 godina da ostanu u svojim domovima. Sve ovo radi se za njihovo dobro.

Vlada Republike Srbije je u potpunosti posvećena borbi protiv širenja virusa COVID-19, iz minuta u minut prati razvoj situacije u zemlji, regionu i svetu i blagovremeno će obaveštavati građane o svemu i doneti sve potrebne odluke u cilju očuvanja njihovog zdravlja.

Preuzeto sa sajta Vlade Republike Srbije: https://www.srbija.gov.rs/vest/451650/nove-mere-vlade-u-borbi-protiv-virusa-covid-19.php. 

English EN Serbian SR
Promeni veličinu fonta
Kontrast