ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ  

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БОРА ЗА

ПЕРИОД 2023 – 2032. ГОДИНЕ

 

 

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Програма заштите животне средине града Бора за период 2023 – 2032. године (у даљем тексту: Нацрт Програма) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

 

Јавна расправа о Нацрту Програма одржаће се од 28.12.2023. до 26.1.2024. године.

 

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора-Одељењу за привреду и друштвене делатности путем електронске поште на адресу: zastita.zs@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Моше Пијаде бр. 3, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту Плана.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта Плана.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 18.1.2024. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта Програма.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту zastita.zs@bor.rs,  најкасније до 16.1.2024. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за привреду и друштвене делатности ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта Програма са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту Програма одредило Градско веће града Бора.

 

ПРЕУЗЕТИ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БОРА ЗА ПЕРИОД 2023 – 2032. ГОДИНЕ

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БОРА ЗА ПЕРИОД 2023 – 2032. године – Нацрт –