На данашњој 14. по реду седници Скупштине града Бора, на дневном реду нашла се тридесет једна одлука, колико их је и усвојено од стране одборника.

На почетку седнице прихваћена је одлука о престанку мандата одборнику Српске напредне странке Радоју Пантовићу, који је поднео оставку и потврђен мандат новом одборнику Александру Бачиловићу, такође са листе Српске напредне странке.

На седници је, између осталог, усвојена одлука о покретању поступка поверавања градског и приградског превоза, који би од наредне године требало да буде организован у форми јавно приватног партнерства и то на дуже време, не преко јавних тендера као до сада. Прихваћене су и одлуке да се власништво над борским аеродромом пренесе са града на Републику Србију и да се од средине наредне године забрани употреба пластичних кеса као амбалаже у Бору.

Одборници су већином гласова усвојили и измене и допуне програма пословања и субвенција борске Топлане и Зоолошког врта, закључке о пословању јавног сектора у прва три месеца ове године и извештаје о раду јавних установа и Градске управе у 2019. години.

Д н е в н и    р е д

 1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборнику Скупштине града Бора;
 2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику Скупштине града Бора;
 3. Предлог Одлуке о покретању поступка поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Бора;
 4. Предлог Одлуке о преносу права јавне својине града Бора у јавну својину Републике Србије на непокретностима аеродрома Бор;
 5. Предлог Одлуке о условима и начину за коришћење кеса као амбалаже за испоруку робе на месту продаје роба и услуга;
 6. Предлог Стратегије управљања ризицима у органима града Бора за период од 2020. до 2022. године;
 7. Предлог Закључка о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на који се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач град Бор за период 01.2020. год. до 31.03.2020. године;
 8. Предлог Решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2020. годину;
 9. Предлог Решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2020. годину;
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног предузећа „ Зоолошки врт“ Бор за 2020. годину;
 11. Предлог Решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма  коришћења субвенција Јавног предузећа „ Зоолошки врт“ Бор за 2020. годину;
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуга коришћења посебног паркиралишта Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор за годину;
 13. Предлог Решења о престанку мандата члану Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Топлана“ Бор;
 14. Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “ Топлана“ Бор;
 15. Предлог Решења о престанку мандата члану Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа“ 3.октобар“ Бор;
 16. Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “ 3.октобар“ Бор;
 17. Предлог Решења о разрешењу члана Управног одбора Народне библиотеке Бор;
 18. Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Народне библиотеке Бор;
 19. Предлог Решења о отуђењу пословног простора у јавној својини града Бора;
 20. Предлог Решења о отуђењу кп.бр.2035/107 К.О. Бор I у Ул. Јована Дучића Станковић Стефану из Бора;
 21. Извештај о раду Градске управе града Бора за 2019.годину;
 22. Извештај о раду Народне библиотеке Бор за 2019. годину;
 23. Извештај о раду Музеја рударства и металургије “Бор“ у Бору за 2019. годину;
 24. Извештај о раду Установе “Центар за културу града Бора“ у Бору за 2019. годину;
 25. Извештај о раду Установе Спортски центар “Бор“ у Бору за 2019. годину;
 26. Извештај о раду Предшколске установе “Бамби“ Бор за 2019. годину;
 27. Извештај о раду Центра за социјални рад “Бор“ у Бору за 2019. годину;
 28. Извештај о раду Дома здравља Бор за 2019. годину;
 29. Извештај о раду Туристичке организације “Бор“ за 2019. годину;
 30. Извештај о раду Надзорног одбора Народне библиотеке Бор за 2019. године;
 31. Извештаj о раду Надзорног одбора Установе “Центар за културу града Бора“ за 2019. годину.