Објавање конкурса везаних за попуњавање радних места