Одржана је 66. седница Општинског већа општине Бор, на којој је изгласано 34 предлога Одлука, који ће бити прослеђени одборницима Скупштине општине Бор на одлучивање.

Тачка 2. повучена је са дневног реда, ради додатног разматрања, а додате су следеће тачке: Предлог Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору општине Бор за 2015. годину; Предлог Одлуке о допуни Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бор са Законом о јавним предузећима; Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Установе спортски центар „Бор“ у Бору; Предлог Решења о разрешењу директора Друштва са ограниченом одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ Бор; Предлог Решења о именовању директора Друштва са ограниченом одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ Бор; Предлог Решења о давању сагласности на Одлуке Надзорних одбора јавног и јавних комуналних предузећа за давање средстава обезбеђења за кредитно задужење Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“, за потребе Јавног комуналног предузећа „Топлана“.