На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бора за 2022. годину („Сл. лист града Бора“ бр.4/2022) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022.годину број 0608-101-3/2022 од 22.02.2022. године,

ГРАД БОР

 И

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРАКСЕ У 2022. ГОДИНИ

 

Преузмите

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2022. ГОДИНИ

Захтев за учешће у програму стручне праксе у 2022. години по ЛАПЗ Градске управе Бор