Објавање конкурса везаних за активну политику запошљавања

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2024. ГОДИНИ

На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2024. до 2026. године („Сл.лист града Бора“ бр.8/2024), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2024.годину између Националне службе за запошљавање и града Борa број 0608-101-1/2024 од 22.03.2024. године  дана 25.03.2024. године,

ГРАД БОР

 И

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРАКСЕ У 2024. ГОДИНИ

I  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева оспособљавање за рад незапослених лице на одређеним пословима. Програм је намењен незапосленим лицима  са најмање средњим нивоом образовања без обзира на године старости и реализује се без заснивања радног односа.

Градска управа Бор у сарадњи са Националном службом за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) реализује програм до 12 месеци:

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање исплаћује:

– ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у укупном месечном износу од:

– 32.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,

– 34.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,

– 36.000,00 динара за лица са најмање седмим нивоом квалификација и/или 240 ЕСПБ

– врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

ПРЕУЗМИТЕ:

– ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2024. ГОДИНИ

Захтев за учешће у програму стручне праксе

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2024. ГОДИНИ

На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2024. до 2026. Године („Сл.лист града Бора“ бр.8/2024), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2024.годину између Националне службе за запошљавање и Града Борa број 0608-101-1/2024 од 22.03.2024. године дана 25.03.2024. године,

ГРАД БОР

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2024. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ                                                                

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе који су на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Бор – град Бор, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова на којима се ангажују незапослена лица само под условом да лица укључена у програм јавних радова припадају следећим категоријама:

– лица без основног образовања;

– лица без завршене средње школе;

– лица старости 50 и више година;

– дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао траже дуже од 18 месеци;

– жене, посебно дугорочно незапослене жене;

– млади до 30 година старости, а посебно младе жене, млади без завршене средње школе, као и млади без радног искуства;

– особе са инвалидитетом;

– Роми;

– корисници новчане социјалне помоћи;

– лица у статусу вишка запослених.

– млади у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама;

– жртве породичног насиља;

– жртве трговине људима;

– избегла и расељена лица, повратници према Споразуму о реадмисији;

– самохрани родитељи;

– супружници из породице у којој су оба супружника незапослена;

– родитељи деце са сметњама у развоју;

– становници  руралних подручја

– бивши извршиоци кривичних дела

ПРЕУЗМИТЕ:

– Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2024. години

Пријава за јавне радове

ЈАВНИ КОНКУРС II ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2023. ГОДИНИ

На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бораза период од 2022. до 2023. године(„Сл.лист града Бора“ бр.4/2022), измена Локалног акционог плана (Сл.лист града Бора бр.34/2022 и 3/2023), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023.годину између Националне службе за запошљавање и града Борa број 0608-101-2/2023 од 20.02.2023. године дана 02.08.2023. године,

 

ГРАД БОР

расписује

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2023. ГОДИНИ

 

Преузмите:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2023. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА -ЛАПЗ 2023.ГОДИНЕ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

ЈАВНИ ПОЗИВ II ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРАКСЕ У 2023. ГОДИНИ

На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2022. до 2023. године („Сл.лист града Бора“ бр.4/2022), измена Локалног акционог плана (Сл.лист града Бора бр.34/2022 и 3/2023),  Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023.годину између Националне службе за запошљавање и града Борa број 0608-101-2/2023 од 20.02.2023. године  дана 02.08.2023. године,

ГРАД БОР

 И

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

расписују

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРАКСЕ У 2023. ГОДИНИ

 

Преузмите:

Јавни позив за праксу Бор 2023.

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРАКСE у 2023. години по ЛАПЗ Градске Управе Бор