Објавање конкурса везаних за активну политику запошљавања

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРАКСЕ У 2023. ГОДИНИ

На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2022. до 2023. године („Сл.лист града Бора“ бр.4/2022), измена Локалног акционог плана (Сл.лист града Бора бр.34/2022 и 3/2023),  Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023.годину између Националне службе за запошљавање и града Борa број 0608-101-2/2023 од 20.02.2023. године  дана 21.02.2023. године,

ГРАД БОР

 И

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРАКСЕ У 2023. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРАКСЕ У 2023. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРАКСE у 2023. години по ЛАПЗ Градске управе Бор

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС   ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2023. ГОДИНИ  

На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бораза период од 2022. до 2023. године(„Сл.лист града Бора“ бр.4/2022), измена Локалног акционог плана (Сл.лист града Бора бр.34/2022 и 3/2023), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023.годинуизмеђу Националне службе за запошљавање и града Борaброј 0608-101-2/2023 од 20.02.2023. годинедана 21.02.2023. године,

ГРАД БОР И

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2023. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2023. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА -ЛАПЗ 2023.ГОДИНЕ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС II ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2022. ГОДИНИ

На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2022. до 2023. године („Сл.лист града Бора“ бр.4/2022), измена Локалног акционог плана усвојених на седници Скупштине  града Бора  одржаној 23.09.2022.године,  Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022.годину између Националне службе за запошљавање и града Борa број 0608-101-3/2022 од 22.02.2022. године  и Анекса 1 о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022.годину од 26.09.2022. године,  дана 27.09.2022. године,

ГРАД БОР И

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

расписују

ЈАВНИ КОНКУРС II

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2022. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС II ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2022. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДАII -ЛАПЗ 2022.ГОДИНЕ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

 

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2022. до 2023. године („Сл.лист града Бора“ бр.4/2022) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022.годину између Националне службе за запошљавање и града Борa број 401-341/2022-III/01, 0608-101-4/2022, од 21.04.2022.године, дана 10.05.2022. године,

ГРАД БОР И

 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ расписују

 

ПРЕУЗМИТЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2022. ГОДИНУ ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ