ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ  

ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА АГЛОМЕРАЦИЈУ БОР

 

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Плана квалитета ваздуха за агломерацију Бор (у даљем тексту: Нацрт Плана) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту Плана одржаће се од 24.5.2023. до 22.6.2023. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора-Одељењу за привреду и друштвене делатности путем електронске поште на адресу: zastita.zs@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Моше Пијаде бр. 3, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту Плана.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта Плана.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 12.6.2023. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта Плана.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту zastita.zs@bor.rs,  најкасније до 8.6.2023. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за привреду и друштвене делатности ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта Плана са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту Плана одредило Градско веће града Бора.

Прилози:
Нацрт Плана квалитета ваздуха за агломерацију Бор

Образложење Нацрта Плана квалитета ваздуха за агломерацију Бор

Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрту Плана квалитета ваздуха за агломерацију Бор

Програм јавне расправе о Нацрту Плана квалитета ваздуха за агломерацију Бор

ПРЕУЗМИТЕ :

РЕРИ-децембар 2023

Одговор на примедбе Министарства-децембар 2023

Одговор на примедбе РЕРИ-децембар 2023

ЈАВНИ ПОЗИВ - Плана квалитета ваздуха за агломерацију Бор

ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА АГЛОМЕРАЦИЈУ БОР СА ТЕКСТУАЛНИМ ПРИЛОЗИМА

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕКСТА ВАЗДУХА ЗА АГЛОМЕРАЦИЈУ БОР

ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА АГЛОМЕРАЦИЈУ БОР

ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ

ОДГОВОР 1

ОДГОВОР 2

ОДГОВОР 3