На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину („Службени лист Града Бора, број 23 /2022), и Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину, (”Службени лист града Бора“ број 44/2021), Градска управа града Бора расписује петнаести јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за:

куповину нове опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и паковање њихових производа, у укупном износу до 500.000 динара.

 

Кoнкурс - oпрeмa зa приjeм вoћa, пoврћa и грoжђa, кao и прeрaду, пуњeњe и пaкoвaњe њихoвих прoизвoдa

Oбрaзaц-oпрeмa зa приjeм вoћa, пoврћa и грoжђa, кao и прeрaду, пуњeњe и пaкoвaњe њихoвих прoизвoдa