РЕШЕЊЕ о избору пројеката и додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури из буџета града Бора у 2022.години

 

Овим решењем утврђује се избор пројеката и расподела средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури из буџета града Бора у износу од 3.499.245,50 динара , опредељених Одлуком о буџету града Бора за 2022.годину („Cлужбени лист града Бора „, 6poj 44/21) y износу oд 3.500.000,00.

РЕШЕЊЕ о избору пројеката и додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури из буџета града Бора у 2022.години