РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА МРЕЖУ ЕЛЕТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА НА ПОТЕСУ ХЕ ЂЕРДАП 1, ТЕ ,,ДРМНО“ , ПРОИЗВОДНИ РУДАРСКИ СИСТЕМИ У МАЈДАНПЕКУ И БОРУ

ПРЕУЗМИТЕ:

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПРОСТОРНИ ПАН

ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ