На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15 /2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (‘’Службени лист града Бора” број 43/2022), Градска управа града Бора доноси следећу :

 

ОДЛУКА О ПОНИШТАВАЊУ СЕДАМНАЕСТОГ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2023.ГОДИНУ

 

Поништава се седамнаести Јавни конкурс за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор, који се односи на субвенционисање куповине опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста.

ПРЕУЗЕТИ:

ОДЛУКА