На основу чп. 19. и 20. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 92/23), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр.9/2022 и 32/23), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број: 6/24), Одлуке о буџету града Бора за 2024. годину („Службени лист града Бора“ бр.46/23) и Одлуке о расподели средстава и расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Бора у 2024. бр.401-250/2024-111-01 од 26.02.2024. године, начелница Градске управе града Бора расписује

КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2024.
ГОДИНИ

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања грађана на територији града Бора, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима и објављује се на веб-сајту града Бора уума/Фог.гз.

Средства опредељена за овај конкурс износе 7.600.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити за суфинансирање пројекта је 100.000,00 динара, а највећи 1.500.000,00 динара.

Учесник конкурса, у скпаду са условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом. Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за телевизиЈе, у складу са условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу који не прелази 50% оправданих трошкова производње медијских садржаја, а највише до износа утврђеног конкурсом

Конкурс се расписује и средства се додељују за пројекте чија реализација може трајати до годину дана од дана доношења одлуке о додели средстава.

Приликом закључивања уговора са сваким корисником одређује се рок за реализацију пројекта, у складу са планом пројектних активности.

ПРУЗМИТЕ:

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТВА И РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2024. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2024. ГОДИНИ

Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања (Образац 1)

Ревидирана пријава за суфинансирање пројекта у области јавног информисања, Образац 1А

Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања (Образац 2)

Образац за пријаву за члана комисије (Образац 3)

Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4)

Буџет пројекта и финасијски извештај(Образац 1, Образац 1а и Образац 2)

Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја (Образац 6)