На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2021. годину (,,Службени лист Града Бора”, број 7/2021) и Одлуке о буџету града Бора за 2021. годину, (“Службени лист града Бора” број 59/2020), Градска управа града Бора расписује IV јавни

КОНКУРС ЗА КОРИШЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2021.ГОДИНУ- МАШИНЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Подстицајна средства користе се за куповину нових машина за заштиту биља у укупном износу до 1.000.000 динара.

Преузмите:

Kонкурс-машине за заштиту биља за 2021

Образац-машине за заштиту биља 2021