На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину („Службени лист Града Бора, број 23/2022), и Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину, (‘’Службени лист града Бора” број 44/2021), Градска управа града Бора расписује седми јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за: куповину нових машина и опреме за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака у укупном износу од 1.000.000,00 динара.

ПРЕУЗМИТЕ:

КОНКУРС - опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака

Образац захтева