На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15/2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (”Службени лист града Бора“ број 43/2022), Градска управа града Бора расписује шести јавни

 

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2023.ГОДИНУ –подизање и опремање пластеника за производњу 2023.

 

Подстицајна средства користе се за : подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу у укупном износу до 500.000 динара.

 

ПРЕУЗМИТЕ:

КОНКУРС:

https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/06/Коnkurs-za-podizanje-i-opremanje-plastenika-za-proizvodnju-2023.pdf

ОБРАЗАЦ:

https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/06/Оbrazac-ОPREMA-ZA-PLASTENIKE.docx