На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину („Службени лист Града Бора, број 23/2022), и Одлуке о буџету града Бора за 2022. године. (‘Службени лист Града Бора“ број 44/2021). Градска управа града Бора расписује тринаести јавни

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022. ГОДИНУ- Субвенционисање ветеринарских услуга контроле варое, испитивање меда и производа од меда и набавка лекова и прихране за пчеле

Подстицајна средства користе за куповину погача за прихрану пчела, шећера, лекова и препарата за пчеле и плаћање активног надзора на пчелињаку од стране ветеринара у укупном износу до 1.000.000 динара.

Услови конкурса

Субвенција ће се додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 60% од вредности инвестиције. Максимални износ субвенције по кориснику ограничен је на износ до 10.000 динара.

Kонкурс - Субвенционисање ветеринарских услуга контроле варое, испитивање меда и производа од меда и набавка лекова и прихране за пчеле

Образац-Прихрана и лекови за пчеле