На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину („Службени лист Града Бора, број 23/2022), и Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину, (”Службени лист града Бора“ број 44/2021), Градска управа града Бора расписује осамнаести јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за:

куповину жичаних ограда око вишегодишњих засада у укупном износу од 2.214.064,83 динара.

Услови конкурса

Субвенционисаће се куповина жичаних ограда око вишегодишњих засада у укупном износу од 2.214.064,83 динара, при чему ће се субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 60% од вредности набављене опреме.

Кoнкурс - куповина жичаних ограда око вишегодишњих засада

Образац - куповина жичаних ограда око вишегодишњих засада