На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину („Службени лист Града Бора, број 23/2022), и Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину, (”Службени лист града Бора“ број 44/2021), Градска управа града Бора расписује двадесети јавни конкурс

 

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Подстицајна средства користе се за:

  1. куповину приплодних јуница у укупном износу до 1.460.660 динара
  2. куповину приплодних оваца у укупном износу до 2.060.000 динара
  3. куповину приплодних свиња у укупном износу до 500.000 динара

ПРЕУЗМИТЕ:

Конкурс 20.за куповину приплодних јуница, оваца и свиња за 2022.годину

Образац-ЈУНИЦЕ

Образац-СВИЊЕ

Образац-ОВЦЕ