На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину („Службени лист Града Бора, број 23/2022), и Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину, (”Службени лист града Бора“ број 44/2021), Градска управа града Бора расписује двадесет трећи јавни конкурс

 

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Подстицајна средства користе се за куповину нове опреме за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке и ливаде у укупном износу од 973.402.00 динара.

ПРЕУЗМИТЕ:

23.Конкурс -електричне ограде за пашњаке и ливаде

Образац-Опрема за фиксне ограде и електричне ограде

Одлука по 23. јавном Конкурсу - куповина опреме за фиксне и електричне ограде за пашњаке-ливаде