На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину („Службени лист Града Бора, број 23/2022), и Одлуке о буџету града Бора за 2022. године. (‘Службени лист Града Бора“ број 44/2021). Градска управа града Бора расписује дванаести јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за:

1. куповину приплодних јуница, у укупном износу до 2.000.000,00 динара

2. куповину приплодних оваца, у укупном износу до 3.650.000,00 динара

3. куповину приплодних свиња, у укупном износу до 500.000,00 динара

Преузмите:

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022. ГОДИНУ

Образац – свиње

Образац – јунице

Образац – овце